Vi modtager gerne manuskripter med henblik på udgivelse. Du skal være opmærksom på følgende:

 • Manuskripter skal sendes i papirform til forlagets adresse:
   Hoff & Poulsen
  
   Kristian Zahrtmanns Plads 83, 2.tv.
  
   DK-2000 Fredriksberg
 • Vedlæg gerne et følgebrev med en kort sammenfatning af manuskriptet og et par ord om dig selv. Husk at forsyne det med kontaktoplysninger (herunder emailadresse).
 • Manuskripter returneres kun, såfremt der vedlægges frankeret svarkuvert.
 • Vurdering af manuskript tager op til 8 uger.
 • Vi anmoder om, at du ikke sender manuskriptet til andre forlag i denne periode.
 • Kvittering for modtagelse og svar vedr. udgivelsesmuligheder sendes pr. email. Der gives kun i særlige tilfælde uddybende respons i forbindelse med afslag.

Har du spørgsmål, kan du skrive til forlag@hoffogpoulsen.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.